Studia doktoranckie - stypendia


Stypendium Ministra
  Doktoranci
  Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów za rok akademicki 2016-2017 http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/, zainteresowane osoby proszone się o złożenie wniosku (w 3 egzemplarzach oraz pełną dokumentację uzyskanych osiągnięć zgodnie z Rozporządzeniem a także oświadczenia o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska – w przypadku przyznania stypendium - na stronie internetowej) w sekretariacie Studiów Doktoranckich (pok. 124) do dnia 9.09.2016 r.

Stypendia dla najlepszego doktoranta
 • kryteria Pobierz
 • oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej w innej jednostce załącznik nr 8
  Pobierz
 • wniosek dla najlepszego - I rok Pobierz
 • wniosek dla najlepszego II-IV rok Pobierz
 • kopia sprawozdania z działalności naukowej w roku 2015/2016
 • numer konta bankowego, potwierdzonego przez bank
 • Wnioski z w/w załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 124) w terminie 03.10.2016 – 10.10.2016 r.
Stypendia z dotacji projakościowej
 • Regulamin przyznawania zwiększenia stypendialnego z dotacji projakościowej http://doktorant.us.edu.pl/stypendia-i-pomoc-materialna
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej dla I roku Pobierz
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej od II roku Pobierz
 • Kryterium przyznawania zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej Pobierz
 • kopia sprawozdania z działalności naukowej w roku 2015/2016 (dot. doktorantów od II roku)
 • konto bankowe, potwierdzone przez bank
 • Wnioski z w/w załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 124) w terminie 03.10.2016 – 14.10.2016 r.


GODZINY OTWARCIA
SEKRETARIATU STUDIÓW DOKTORANCKICH
poniedziałek i piątek godz. 8:00 – 15:00
tel. (032) 35 99 794, pok. 124