Studia doktoranckie - stypendia


Stypendia dla najlepszego doktoranta 2017/2018
 • kryteria (Pobierz plik Word)
 • oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej załącznik nr 8 (Pobierz plik Word)
 • wniosek dla najlepszego - I rok (Pobierz plik Word)
 • wniosek dla najlepszego II-IV rok (Pobierz plik Word)
 • kopia sprawozdania z działalności naukowej w roku 2016/2017
 • numer konta bankowego, potwierdzonego przez bank
 • Wnioski z w/w załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 124) w terminie 02.10.2017 – 10.10.2017 r.

Stypendium doktoranckie
 • Kryteria (Pobierz plik PDF)
 • Wniosek o stypendium doktoranckie (I –rok) (Pobierz plik Word)
 • numer konta bankowego, potwierdzonego przez bank
 • Wniosek o stypendium doktoranckim należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (w pok. 124) w terminie: 02.10.2017 – 16.10.2017 r.
Stypendium z dotacji projakościowej
 • Kryterium przyznawania stypendium z dotacji projakościowej oraz wzór sprawozdania z udokumentowanej aktywności naukowej (Pobierz plik Word)
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej dla I roku SD (Pobierz plik Word)
 • Wniosek o przyznanie zwiększenia stypendium z dotacji projakościowej od II roku SD (Pobierz plik Word)
 • Kopia sprawozdania z działalności naukowej w roku 2016/2017 (dot. doktorantów od II roku)
 • Numer konta bankowego (informacja potwierdzona przez bank)
 • Wnioski o stypendium z dotacji projakościowej z w/w załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 124) w terminie 02.10.2017 r. – 20.10.2017 r.


Sekretariat studiów doktoranckich czynny:
Poniedziałek – 9.30.-17.00
Wtorek – 8.00-15.00
Środa – 8.00-15.00
Czwartek – 8.00-15.00
pokój nr 13 tel. 32 3599-826