Studia doktoranckie - stypendia


Stypendia dla najlepszego doktoranta 2017/2018
 • kryteria (Pobierz plik Word)
 • oświadczenie doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innej dyscyplinie naukowej załącznik nr 8 (Pobierz plik Word)
 • wniosek dla najlepszego - I rok (Pobierz plik Word)
 • wniosek dla najlepszego II-IV rok (Pobierz plik Word)
 • kopia sprawozdania z działalności naukowej w roku 2016/2017
 • numer konta bankowego, potwierdzonego przez bank
 • Wnioski z w/w załącznikami należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (pok. 124) w terminie 02.10.2017 – 10.10.2017 r.

Stypendium doktoranckie
 • Kryteria (Pobierz plik PDF)
 • Wniosek o stypendium doktoranckie (I –rok) (Pobierz plik Word)
 • numer konta bankowego, potwierdzonego przez bank
 • Wniosek o stypendium doktoranckim należy składać w sekretariacie studiów doktoranckich (w pok. 124) w terminie: 02.10.2017 – 16.10.2017 r.


   GODZINY OTWARCIA
   SEKRETARIATU STUDIÓW DOKTORANCKICH
   poniedziałek i piątek godz. 8:00 – 15:00
   tel. (032) 35 99 794, pok. 124