Zapraszamy do współorganizacji "IV Spotkania z nauką i życiem studenckim”


21 marca br. (wtorek) na naszym Wydziale tradycyjnie planowane jest już "IV Spotkanie z nauką i życiem studenckim dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych" będące wspólną inicjatywą Instytutów i Katedr Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ. Zapraszamy wszystkich Państwa pracowników, doktorantów i studentów do włączenia się w jego organizację, jednocześnie serdecznie dziękując za Państwa dotychczasowe zaangażowanie.

Uprzejmie prosimy wszystkich Państwa zainteresowanych poprowadzeniem warsztatów o przesyłanie swoich propozycji w formie uzupełnionego pliku (do pobrania) do niedzieli 19 lutego 2017 na adres:

kasiaslania@poczta.onet.pl (pracownicy, doktoranci, studenci kierunków i specjalności pedagogicznych oraz arteterapii)
brol.michal@gmail.com (pracownicy, doktoranci, studenci kierunków psychologia i ZZL)

Czas trwania jednego warsztatu to 75 minut (blok warsztatowy zaplanowany jest w godz. 11:30-12:45). Grupa docelowa warsztatów to młodzież szkół ponadgimnazjalnych lub nauczyciele zależnie od Państwa wyboru.

Poszukiwani są również Przewodnicy do oprowadzania po Wydziale, wskazywania odpowiednich sal warsztatów. W tytule wiadomości e-mail prosimy wpisać "PRZEWODNICY". Na zgłoszenia oczekuje: kasiaslania@poczta.onet.pl

Koła Naukowe chętne do organizacji własnego stoiska proszone są o kontakt z: kasiaslania@poczta.onet.pl