Inauguracja Roku Akademickiego 2016/2017
Szanowni Państwo - Pracownicy, Doktoranci i Studenci wraz z Radą Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego oraz Radą Samorządu Studenckiego mam zaszczyt zaprosić Państwa na XLIII Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019, która odbędzie się 2 października 2018 r. o godz.10.00 w Auli im. Józefa Pietera, mieszczącej się w Gmachu Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ul. Grażyńskiego 53

Wykład inauguracyjny pt. Metodologia a etyka w badaniach naukowych wygłosi dr hab. Zbigniew Spendel.

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii
Prof. zw. dr hab. Stanisław Juszczyk