Godziny dziekańskie w dniu 2 października 2018 r.


W dniu 2 października 2018 r.
ogłaszam godziny dziekańskie
dla studentów studiów stacjonarnych i wieczorowych
Wydziału Pedagogiki i Psychologii
z wyjątkiem studentów I-go roku,
dla których przewidziane są spotkania organizacyjne.

Harmonogram obowiązkowych spotkań organizacyjnych dla studentów I roku studiów stacjonarnych i wieczorowych:
• 12.00 – 13.30 – Pedagogika, Pedagogika specjalna oraz Arteterapia – studia I stopnia (Aula)
• 14.00 – 15.30 – Pedagogika studia II stopnia oraz Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – studia I stopnia (Aula)
• 16.00 – 17.30 – Psychologia (Aula)