ZEBRANIE INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO WYJAZDÓW ERASMUS+


Wszystkich studentów zainteresowanych składaniem aplikacji w rekrutacji na wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku bieżącym (ale również w przyszłości) zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21.03. (środa) o godzinie 9:00 w sali 105 (wejście przez 104).

Podczas spotkania omówione zostaną zasady rekrutacji i pobytów. Będzie można uzyskać informację na temat dokumentacji i formalnych wymogów oraz praktyki życia w zagranicznej uczelni. Jest to jedyna okazja do spotkania w tym samym czasie z koordynatorami zarówno pionu pedagogiki, jak i psychologii, którzy będą obecni na spotkaniu. Na zebranie zostali zaproszeni również przedstawiciele głównego Biura Erasmus+ UŚ – czekamy na potwierdzenie udziału.

A zatem jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub/i chciałbyś się dowiedzieć czegoś więcej czekamy na Ciebie w Pierwszy Dzień Wiosny. Godziny dziekańskie w tym dniu umożliwiają wszystkim chętnym uczestnictwo w wydarzeniu.

Uczestnictwo jest szczególnie wskazane dla studentów pedagogiki i psychologii, którzy będą aplikować o wyjazd w bieżącym roku. Rozmowy kwalifikacyjne już 17 kwietnia! Szczegóły dotyczące dokumentacji rekrutacyjnej na ogłoszeniach przy odpowiednich sekretariatach Instytutów.
Czekamy na Ciebie!

mgr Maria Chełkowska-Zacharewicz
dr Monika Frania