Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Regulamin WSZJK Wydziału Pedagogiki i Psychologii - przyjęty przez Radę Wydziału Pedagogiki i       Psychologii w dniu 29.09.2015
Harmonogram prac WZJK i KZJK Wydziału Pedagogiki i Psychologii - przyjęty przez Radę Wydziału       Pedagogiki i Psychologii w dniu 23.04.2013
Polityka jakości kształcenia Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego - przyjęty przez
       Radę Wydziału Pedagogiki i Psychologii w dniu 19.01.2016

Skład WZJK na Wydziale Pedagogiki i Psychologii w roku akademickim 2015/2016

dr hab. Irena Pilch (przewodnicząca) pilchirena@gmail.com
dr hab. Irena Polewczyk (z-ca przewodniczącej; przewodnicząca KZZJK pedagogika) irena.polewczyk@us.edu.pl
dr hab. Elżbieta Turska (przewodnicząca KZZJK psychologia) elaturska@poczta.onet.pl
dr hab. Alicja Żywczok (przewodnicząca KZZJK pedagogika specjalna) alicjazyw@wp.pl
dr hab. Beata Mazepa-Domagała (prodziekan ds. studiów stacjonarnych) bogdomagala@interia.pl
dr hab. Teresa Wilk (prodziekan ds. studiów niestacjonarnych) teresaawilk@op.pl
dr hab. Beata Pituła (kierownik studiów III stopnia) beata.pitula@us.edu.pl
dr hab. Mirosław Kisiel miroslaw.kisiel@us.edu.pl
dr Joanna Mateusiak (z-ca dyrektora Instytutu Psychologii ds. dydaktycznych) joanna.mateusiak@us.edu.pl
dr Anna Watoła (przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Studiów Podyplomowych) watola@poczta.fm
dr Łukasz Jach (sekretarz Zespołu) lukasz.jach@us.edu.pl
dr Monika Sulik monika.sulik@us.edu.pl
dr Sabina Koczoń-Zurek (z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki ds. ogólnych) sabina.koczon-zurek@us.edu.pl
mgr Magdalena Hyla (przedstawicielka doktorantów) magdalena.hyla@us.edu.pl
Krzysztof Wiesebach (przedstawiciel studentów psychologii) k.wiesebach@gmail.com
Natalia Grabolus (przedstawicielka studentów pedagogiki) natalia.g1@poczta.onet.pl

Skład KZZJK dla kierunku pedagogika

dr hab. Irena Polewczyk (przewodnicząca) irena.polewczyk@us.edu.pl
dr hab. Maciej Bernasiewicz (z-ca przewodniczącej) maciej.bernasiewicz@us.edu.pl
dr hab. Mirosław Kisiel miroslaw.kisiel@us.edu.pl
dr Anna Waligóra-Huk (sekretarz) anna.waligora-huk@us.edu.pl
dr Barbara Czarnota-Palenik - barbara.palenik@gmail.com
dr Karina Leksy - karinaleksy@interia.pl
dr Irena Przybylska - irenaprzybylska@poczta.onet.pl
dr Agata Rzymełka - arzymelka@poczta.onet.pl
mgr Leszek Świeca (przedstawiciel doktorantów) l.swieca@wp.pl
Natalia Grabolus (przedstawicielka studentów pedagogiki) natalia.g1@poczta.onet.pl

Skład KZZJK dla kierunku psychologia

dr hab. Elżbieta Turska (przewodnicząca) elaturska@poczta.onet.pl
dr Magdalena Rode (z-ca przewodniczącej) magdalenarode@wp.pl
dr Joanna Mateusiak (z-ca dyrektora Instytutu Psychologii ds. dydaktycznych) joanna.mateusiak@us.edu.pl
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała agata.chudzicka-czupala@us.edu.pl
dr Anita Gałuszka anita.galuszka@poczta.onet.pl
dr Yvona Woźniakova yvona.wozniakova@us.edu.pl
dr Aleksandra Wieteska redison@wp.pl
dr Izabela Rajska-Kulik irajska@us.edu.pl
mgr Michał Brol michal.brol@us.edu.pl (sekretarz)
mgr Aneta Kałmuk aneta.kalmuk@us.edu.pl
mgr Zuzanna Wałach-Biśta zuzanna.walach@us.edu.pl
mgr Elżbieta Sanecka (przedstawicielka doktorantów) e.sanecka@wp.pl
Krzysztof Wiesebach (przedstawiciel studentów psychologii) k.wiesebach@gmail.com

Skład KZZJK dla kierunku pedagogika specjalna

dr hab. Alicja Żywczok (przewodnicząca) alicjazyw@wp.pl
dr Krystyna Moczia krystyna.moczia@interia.pl
dr Małgorzata Satoła malsa@poczta.fm
dr Joanna Godawa (sekretarz) jgodawa@o2.pl
Julita Iracka (przedstawicielka studentów pedagogiki specjalnej)

Skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia na Studiach Doktoranckich

dr hab. Beata Pituła (przewodnicząca) beata.pitula@us.edu.pl
prof. dr hab. Katarzyna Krasoń
dr hab. Ewa Bielska
dr Bartosz Wojciechowski (sekretarz)
mgr Viola Friedrich (przedstawicielka doktorantów)

Skład Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia na Studiach Podyplomowych

dr Anna Watoła (przewodnicząca) watola@poczta.fm
dr hab. Teresa Wilk
dr hab. Agata Chudzicka-Czupała (sekretarz)
dr Anna Kurzeja
dr Marta Stasiła-Sieradzka