Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


Katalogi

W Bibliotece Wydziału Pedagogiki i Psychologii znajdują się katalogi:

Katalog kartkowy alfabetyczny

Katalog dostępny jest na parterze budynku Wydziału PIPS w Katowicach. Obejmuje on zasoby wprowadzone do inwentarzy biblioteki do końca 2009 roku. Nowe pozycje dostępne są jedynie poprzez katalog online.

Ze względu na to, iż jeszcze nie wszystkie pozycje książkowe są wprowadzone do katalogu OPAC, w przypadku nie znalezienia pozycji w komputerze, należy także sprawdzić katalog kartkowy.

Katalog rzeczowy

Jest to katalog ułożony dziedzinami wiedzy (psychologia, pedagogika i inne nauki interdyscyplinarne).
Ten katalog uzupełniany jest na bieżąco.

Katalog czytelni

Katalog znajduje się tuż przed wejściem do czytelni. Składa się z dwóch części:
- zawiera pozycje książkowe ułożone alfabetycznie. Katalog nie jest uzupełniany o nowe pozycje od października 2010 r.
- spis czasopism z podziałem na tytuły polskie i zagraniczne (również ułożone alfabetycznie).