Biblioteka Wydziału Pedagogiki i Psychologii


e-zbiory Wydziału Pedagogiki i Psychologii

Wydział Pedagogiki i Psychologii UŚl. Posiada dostęp do 5 baz z psychologii.
Wszystkie te bazy są dostępne tylko i wyłącznie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii poprzez platformę EBSCOhost.

PsycARTICLES – Baza tworzona jest przez American Psychological Association (APA). Zawiera ponad 150 tys. artykułów z 70 czasopism publikowanych przez APA i przez organizacje stowarzyszone z APA (m.in. Canadian Psychological Association i Hogrefe Publishing Group) Prawie wszystkie czasopisma APA indeksowane są w bazie od 1 numeru. Baza dostępna jest na platformie EBSCOhost na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

PsycINFO – Baza tworzona przez American Psychological Association, zapewnia dostęp do międzynarodowej literatury z zakresu psychologii i dyscyplin pokrewnych (psychiatria, edukacja, biznes, medycyna, farmakologia, prawo, lingwistyka, praca socjalna). Baza indeksuje ponad 2500 naukowych czasopism, książek, raportów i dysertacji od roku 1806, publikowanych w ponad 50 krajach i 24 językach, klasyfikowanych od roku 1967 wg Thesaurus of Psychological Index Therms. Aktualna zawartość bazy to 2,5 mln rekordów i jest aktualizowana co tydzień. Prawie wszystkie rekordy mają streszczenia. Oprócz tradycyjnych możliwości wyszukiwawczych (wg autora, tematyki, źródła, afiliacji autora itp.) rekordy z ostatnich lat można przeszukiwać według cytowań literatury załącznikowej (obecnie ponad 8 mln cytowań). Serwis jest dostępny na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UŚ.

PsycCRITIQUES - Baza zawiera pełnotekstowe recenzje aktualnych książek naukowych i fachowych z zakresu psychologii. Obejmuje również recenzje popularnych filmów i dzieł literackich napisane z psychologicznego punktu widzenia. Zawiera około 40.000 recenzji począwszy od roku 1956 i używa do indeksowania specjalistycznego tezaurusa Thesaurus of Psychological Index Terms opracowanego przez APA.

PsycEXTRA - Baza jest bibliograficznym i pełnotekstowym uzupełnieniem dla naukowej bazy PsycINFO. Rodzaje dokumentów zawarte w bazie obejmują raporty badawcze, raporty rządowe, materiały konferencyjne, biuletyny, czasopisma popularno-naukowe, gazety, prospekty konsumenckie i wiele innych. Baza ta uzupełnia PsycINFO i inne bazy wydawane przez APA dzięki obszernej zawartości szarej literatury z dziedziny psychologii i nauk behawioralnych. PsycEXTRA zawiera 200.000 rekordów nie indeksowanych w żadnej innej bazie APA. Dodatkowo liczba rekordów zostanie znacznie zwiększona dzięki włączeniu zawartości kolekcji Archives of the History of American Psycholgy (AHAP). PsycEXTRA jest indeksowana za pomocą tezaurusa terminów psychologicznych Thesaurus of Psychological Index Terms opracowanego przez APA.

PsycTESTS - Baza stanowi repozytorium rosnącej liczby testów psychologicznych i skal ocen i zawiera tysiące instrumentów i testów gotowych do natychmiastowego pobrania i użycia w badaniach i procesie dydaktycznym. Baza ma międzynarodowy zakres i daje dostęp do rosnącej liczby testów wydawanych również w innych językach niż angielski. PsycTESTS jest autorytatywnym źródłem uporządkowanej informacji na temat testów istotnych dla psychologów i specjalistów z dziedzin pokrewnych takich jak psychiatria, zarządzanie, biznes, edukacja, nauki społeczne, neurobiologia, prawo, medycyna, opieka społeczna. Mimo iż baza koncentruje się na współczesnych przypadkach używanych testów, to jej zakres obejmuje ponad sto lat.

PsycTESTS jest aktualizowana miesięcznie i obejmuje:
• Niepublikowane testy.
• Opracowane przez psychologów testy, dla których nie został zlokalizowany dokument źródłowy.
• Informacje o testach wydawanych przez komercyjnych wydawców.

Każdy rekord zawiera informacje na temat zakresu testu, jego zastosowania, dokładny opis opracowania testu oraz dane dotyczące wiarygodności i czasu przydatności testu (jeśli są dostępne).

Baza obejmuje szeroki wachlarz obszarów tematycznych i rodzajów testów takich jak:
• Testy rozwojowe
• Testy dotyczące wiary, relacji, oczekiwań
• Testy na poziom agresji, oceny funkcjonowania, radzenia sobie w różnych sytuacjach
• Testy identyfikacji z grupą etniczną i rasową
• Testy odporności, reakcji na gniew, skłonności do uzależnień
• Testy związane z oceną zdrowia fizycznego
• Testy oceny osobowości
• Testy edukacyjne
• Testy neuropsychologiczne
• Testy uzdolnień i osiągnięć
• Testy kompetencyjne
• Testy zawodowe
• Testy na inteligencję
• Testy wojskowe

Baza obejmuje ponad 6.100 profili wzorcowych (Master Profiles) i ponad 4.400 przykładów rzeczywistych testów lub elementów testów. Baza zawiera materiały od roku 1910 po dzień dzisiejszy.